Member Details

* Required field
Add secondary Phone +


Address

Emergency Contacts

Additional Contact

Photo

Edit Photo

Capture from camera No camera found. Please connect a camera to use this feature. Upload photo

Membership

 • Select

  BJJ Junior 10-14 år (ingen bindingstid, kun 1mnd oppsigelsestid)

  Duration Ongoing
  Access Unlimited
  Cost kr399.00 / month
  Sessions Tue 5:45pm - BJJ Junior 10-14 år
  Thu 5:45pm - BJJ Junior 10-14 år
 • Select

  Klippekort 10 klasser

  Duration Ongoing
  Access 10 sessions
  Cost kr750.00
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Prøvetime

  Duration Ongoing
  Access 2 sessions
  Cost FREE
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Prøvetime BJJ Junior 10-14år

  Duration Ongoing
  Access 2 sessions
  Cost FREE
  Programs BJJ Junior, Brazilian Jiu Jitsu
 • Select

  Student 12mnd (20% Rabatt)

  Duration 1 year
  Access Unlimited
  Cost kr4,320.00
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Student 6mnd (15% Rabatt)

  Duration 6 months
  Access Unlimited
  Cost kr2,295.00
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Student BJJ og MMA (ingen bindingstid, kun 1mnd oppsigelsestid)

  Duration Ongoing
  Access Unlimited
  Cost kr450.00 / month
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Voksen 12mnd (20% rabatt)

  Duration 1 year
  Access Unlimited
  Cost kr4,791.00
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Voksen 6mnd (15% rabatt)

  Duration 6 months
  Access Unlimited
  Cost kr2,542.00
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA
 • Select

  Voksen BJJ og MMA (ingen bindingstid, kun 1mnd oppsigelsestid)

  Duration Ongoing
  Access Unlimited
  Cost kr499.00 / month
  Programs Brazilian Jiu Jitsu, MMA

Membership Documents

Waiver / liability release

{name} {dob} 

                                                                                                  

Kimura forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som har en utagerende væremåte eller ikke følger de anvisninger og regler som de ansvarlige på senteret gir.
Misbruk av kampsport fører til utvisning av klubben. Alle våre medlemmer forventes å være gode ambassadører for vår idrett.
Det er ingen forsikringer inkludert i medlemsavgiften. Eleven er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte klubben. Kimura fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen, eller som følge av opphold i klubben. Eleven er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de enhver tids gjeldende regler for bruk av og opphold i klubben.

Misbruk av doping/rusmidler fører til utvisning fra klubben.

Vi forbeholder oss retten til å justere treningstidene.
Ved overgang fra en gruppe til en annen endres prisen uten varsel (f.eks fra student til voksen.) Ellers vil prisoppgang varsles skriftlig minimum en måned i forveien.

Medlemmet plikter å melde fra om adresseendringer.

Jeg samtykker i at bilder fra trening kan publiseres offentlig. F.eks Facebook, Instagram, Nettside, osv

Done Clear Sign Below:

Medical Conditions

How did you hear about us?

Account Password

Please pick a password to log-in to your account later. You'll be able to track your training and update your personal details and billing information online.